วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมประชุมการจัดมาตรการควบคุมโรค กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต้

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ร่วมประชุมการจัดมาตรการควบคุมโรค
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ผู้แทนศาสนาอิสลาม นายอำเภอสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม Web Conference โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการจัดมาตรการควบคุมโรคกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดยะลาเนื่องจากจังหวัดพังงา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอทับปุด 1 ราย

และอำเภอตะกั่วทุ่ง 2 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนที่เดินทางมาจากโรงเรียนในจังหวัดยะลา ซึ่งอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และในขณะนี้ ในส่วนของ สสจ.พังงา ได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจาก โรงเรียนตะฮ์ฟิชฯ มัรกัสยะลา รายงานตัว ณ โรงพยาบาล และรพ.สต.ใกล้บ้าน ในเวลาราชการโดยด่วน สำหรับอำเภอ ทับปุด และอำเภอตะกั่วทุ้งซึ้งพบผู้ป่วย นั้น ทางเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขได้ลงไปติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 41 ราย

%d bloggers like this: