วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครนายก รอง กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

นครนายก รอง กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกพร้อมติดตามแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเยี่ยมชมธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ธนาคารน้ำและอ่างเก็บน้ำ

ที่ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดนครนายก พลตรีวสันต์ พึ่งสำเภา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นหัวหน้าชุดตรวจเยี่ยม กอ.รมน.นครนายก โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครนายก พันเอกอมร บุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายกพร้อมคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปในภารกิจของ กอ.รมน.จังหวัดนครนายก จากนั้นคณะเยี่ยมชมได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก

เพื่อเยี่ยมชมธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “รักร่วมใจ” ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด แบบบ่อผันน้ำลงใต้ดินในพื้นที่ตำบลเขาพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว ได้ตลอดปี สร้างรายได้ สร้างอาชีพและมีฐานะความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

%d bloggers like this: