วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วันนี้ (17 มิถุนายน 2564 ) เวลา15.00น. พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัคร”ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” นำโดย เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร และนักศึกษา หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.รุ่นที่18 ) โดยกลุ่ม “เรือหลวงแม่กลอง ” ร่วมกันจัดกิจกรรม ” ทหารเรือ ช่วยเหลือชุมชนวัดหงส์” บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ โดยชุมชนดังกล่าวมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ประมาณ 400 ครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการนี้ กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กลุ่มอาสาสมัครใจ”ถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” และ นักศึกษาพสบ.ทร.รุ่นที่18 กลุ่ม”เรือหลวงแม่กลอง” ได้ร่วมกันมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนวัดหงส์ รัตนารามราชวรวิหาร

ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

%d bloggers like this: