วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้  ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า 2 คณะใหม่ พยาบาลฯ-สัตวแพทย์ฯ เตรียมเปิดเร็วๆนี้

คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า 2 คณะใหม่ พยาบาลฯ-สัตวแพทย์ฯ เตรียมเปิดเร็วๆนี้

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมทีมงานบุลลากรร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมทั้งหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย อยู่ในระหว่างสภาการพยาบาลประเมินหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อ เตรียมเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลังจากได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

ในส่วนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) และขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ หลักสูตรการเรียนการสอน และการสรรหาบุคลากร โดยในเบื้องต้น ได้มีการก่อสร้างอาคารคลินิกรักษาสัตว์ เฟส 1 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์ได้ประมาณปลายปี 2564.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร// ม.แม่โจ้

%d bloggers like this: