วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ด่วน จังหวัดชลบุรี มีคำสั่ง ปิดตลาดใหม่ชลบุรี และตลาดเช้าสัตหีบ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 มิ.ย.64 นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 39/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
1.ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดใหม่ชลบุรี “ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 และให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
2 .ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดเช้าสัตหีบและสถานประกอบการโดยรอบตลาดดังกล่าว” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 4 กรกฎาคม 2564 และให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว  จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: