วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… ปฏิบัติการปูพรหมทุกอำเภอมั่นคง สีขาว และปลอดยาเสพติด

ร้อยเอ็ด/…
ปฏิบัติการปูพรหมทุกอำเภอมั่นคง สีขาว และปลอดยาเสพติด

เมื่อเวลา05.00 น.วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด,นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

, ทหาร, ตำรวจ, สมาชิก อส.พิธีเปิดปฏิบัติการปูพรม ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐ นาย ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๕ จุด และมีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่อำเภออื่นๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: