ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 59 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 810 รายรักษาตัว464รายเดินทางเข้าจังหวัดต้องรายงานตัว

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 59 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 810 รายรักษาตัว464รายเดินทางเข้าจังหวัดต้องรายงานตัว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 10 กรกฎคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 16 ราย (รักษาหายสะสม 337 ราย)
ยังคงรักษตัวอยำโรงพยาบาล 464 รายเสียชีวิตสะสม 9 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื่อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 59 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 810 ราย ซึ่งผู้ติดชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 56 รายได้แก่ กรุงเทพฯ 39ราย/ จ.สมุทรปราการ 5 ราย/จ.ปทุมธานี 6 ราย/ จ.นครปฐม 1 ราย/จ.สมุทรสคร 1ราย / จ.อยุธยา 3 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย จำเเนกรายอำเภอดังนี้
1. อำเภอธรัชบุรี 9 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 7 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 รายมาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
2. อำเภอเสลภูมิ 7 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย จ. ปทุมธานี 5 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
3.อำเภออาจสามารถ 6 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย จ. สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ มีผู้สัมผัสเสียงสูงติดเชื้อในพื้นที่ภายในจังหวัด 2 ราย
4. อำเภอหนองพอก 6 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพ ฯ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 รายมาตรวจที่
รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
5. อำเภอเกษตรวิสัย 6 ราย ตรวจพบชื้อที่กรุงเทพ ฯ 2 ราย จ.สมุทรปรากร 2 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อในพื้นที่ภายในจังหวัด 1 ราย

6. อำเภอโพนทอง 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรปราการ 2 ราย และ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอกลับมารักษา /เดินทางกลับ
จากกรุงเทพฯ1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
7. อำเภอโพธิ์ชัย 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ จ.นครปฐม มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอจังหาร 3 ราย เดินทางกลับม าจากอยุธยา 3 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังทวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
9. อำเภอสุวรรณภูมิ 3 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอเมืองสรวง 3 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 2 ราย จ.สมุทรปรการ 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัตร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
11. อำเภอหนองฮี 3 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
13. อำเภอพนมไพร 2 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา
14. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอเมยวตี 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ต ที่ติดเชื้อโควิด-1 9 และประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามารักษาที่

โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านประสานผ่านระบบของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 043 518 200 ต่อ 0 ต่อ 7174 และต่อ 7175 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 086 456 2792 (ทุกวัน 08.00 – 16.30 น.)
หรือศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ด กลับบ้าน สายด่วน 1567 หรือโทร. 043 519 427
หากท่านได้รับการยืนยัน จึงจะ
สามารถดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือรถที่ทางราชการจัดให้ แล้วให้ไปพักคอย ณ ศูนย์ประสานงาน
ช่วยเหลือคนร้อยเอ็ด กลับบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ (ห้ามเดินทางกลับเข้าไปใน ชุมชน) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแล
ช่วยเหลือให้ท่านเข้าสู่ระบบการรักษา ต่อไป
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ รพ.สนามจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 1 ณ
หอประชุมจึงหวัดร้อยเอ็ด(ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) รพ.สนามแห่งที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รพ.สนามแห่งที่ 3 ณ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราซ( ค่ายโสกเชือก) และอีก4 แห่ง เป็น โรงพยาบาลสนามใน พ.สุวรรณภูมิ รพ.โพนทอง รพ.เกษตรวิสัย และ รพ.พนมไพร
ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิต-19
อย่างเคร่งครัก กักตัว 14 วัน แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกอุปกรณ์ของใช้ใส่อาหาร สังเกตอาการตนเอง ควบคู่ไปกับมาตรการ
ป้องกันโรค D M HT T A อย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/สสจ.รอ./แหล่งข้อมูล