โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมือง .ร้อยเอ็ด เริ่มรับย้ายผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษา

โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมือง .ร้อยเอ็ด เริ่มรับย้ายผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษา

___
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางเพ็ญประภา วิเศษสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก นายอุทัยเทพ พรรคพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะ ร่วมรับย้ายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจากโรงพยาบาลสนามร้อยเอ็ด โดยในวันนี้รับย้าย จำนวน 24 รายเป็นชาย 14 ราย หญิง 10 ราย และจะทยอยรับย้ายเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อรักษาต่อจนครบ 14 วัน ก่อนกลับบ้าน

โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ใช้ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านอ้นเป็นสถานที่ มี สิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่ในการเดิน ออกกำลังกาย พักผ่อน ผ่อนคลาย ไม่ให้เกิดความเครียด สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้จำนวน 40 เตียง ได้รับเมตตาอย่างสูง จากพระมหาอุดรธัมฺมปัญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น เจ้าคณะอำเภอโพนทราย อนุญาตให้ใช้พื้นที่ พร้อมจัดหา เตียง พัดลม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยมีเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สสอ.เมืองร้อยเอ็ด รพ.สต.หนองจิก ดูแลรักษาผู้ป่วยจนครบ 14 วัน

เครดิต./
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ/วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /
_ศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: