วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบระบบขนส่ง Logistics ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบระบบขนส่ง Logistics ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ และคณะ เข้าพบนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อเข้าหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ ( พ.ศ. 2562- 2565 )

หลังจากนั้น พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีให้ นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา และ พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมประชุมการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อตรวจสอบกระบวนการลักลอบค้ายาเสพติดในระบบขนส่ง Logistics ในพื้นที่ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการทบทวนและสรุปเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ ที่ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: