สุราษฎร์ธานี // ปิดจ๊อบ..! ศรชล. ภาค 2 เสร็จสิ้นภาระกิจ “ปฏิบัติการทวงคืนอ่าวบ้านดอน” ส่งมอบพื้นที่ให้ชาวสุราษฎร์ฯ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รอง ผวจ. ร่วมต้อนรับ พล.ร.ท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2 และควบตำแหน่ง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ร่วมเดินทางไปส่งกำลังพล “กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เดินทางกลับที่ตั้งปกติ และตรวจพื้นที่อ่าวบ้านดอน ณ ที่ตั้ง กรอ. บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดชลธาร ต.บางไทร อ.เมืองฯ

จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อ่าวบ้านดอน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เกิดเหตุการณ์แย่งพื้นที่สาธารณะมีการบุกรุกพื้นที่สร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ ทาง ศรชล.ภาค 2 โดย พล ร.ท.สำเริง จันทร์โส ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ บริเวณอ่าวบ้านดอน ขึ้น เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้สามารถคืนพื้นที่ในอ่าวบ้านดอน เป็นผลสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์จากหน่วย ต่างๆ ของกองทัพเรือ

ดังนี้ ทัพเรือภาคที่ 2 ศรชล.ภาค 2 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ ยุทธการ และหน่วยงานในพื้นที่เข้าสมทบ ได้แก่ ศรชล.จังหวัดฯ เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ฯ สำนักงานประมงจังหวัดฯ สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 4 สุราษฎร์ธานี กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อีกทั้ง ศรชล.ได้จัดชุดเฉพาะกิจจากสำนักสืบสวนและสอบสวน ศรชล. เข้ามาเพื่อดำเนินการ สืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เข้ามาดำเนินคดีกับผู้ที่ยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลจากการปฏิบัติการร่วมกันของทุกหน่วยงานสามารถส่งคืนพื้นที่ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดังนี้

1. อ.เมืองสุราษฎร์ธานี รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 28,265 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 89 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 1,939 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ 35,000 ต้น

2. อ.พุนพิน รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 23,036 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 77 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 1,469 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ 24,000 ต้น

3. อ.กาญจนดิษฐ์ รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 23,378 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 171 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 4,106 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ 79,320 ต้น

4. อ.ท่าฉาง รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 23,457 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 122 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 3,189 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ 50,000 ต้น

5. อ.ไชยา รื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งคืนพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 8,164 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างในทะเลจำนวน 28 หลัง เสาปูนซึ่งใช้ทำเป็นเสาขนำและเสารั้วจำนวน 398 ต้น เสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอาณาเขตประมาณ 7,800 ต้น

โดยนายวิชวุทย์ ได้กล่าวขอบคุณ ผอ.ศรชล.ภาค 2 และหน่วยงานทุกหน่วย กำลังพลทุกนายที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นับว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ หลังจากที่จังหวัดฯ ได้รับมอบพื้นที่แล้วจะดำเนินการตามที่คณะกรรมการประมงจังหวัดได้ศึกษาร่วมกับกรมประมง โดยมีการพิจารณาการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาสัดส่วนของพื้นที่ที่จะกำหนดการใช้ประโยชน์ กำหนดพื้นที่ตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 เช่น การจัดพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ หรือพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ การกำหนดเขตร่องน้ำเดินเรือ กำหนดพื้นที่สาธารณะสมบัติ ของแผ่นดินที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์อย่างร่วมกันเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ ศรชล.จังหวัดฯ บูรณาการกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง ในการรักษา ความสงบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวบ้านดอน ต่อไป .

%d bloggers like this: