วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชน“แนวหลังใส่ใจห่วงใย ในสถานการณ์โควิด ที่มีความวิกฤตในปัจจุบัน ร่วมด้วยช่วยกันจุนเจือ เพื่อให้การช่วยเหลือปวงประชา”

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชน“แนวหลังใส่ใจห่วงใย ในสถานการณ์โควิด ที่มีความวิกฤตในปัจจุบัน ร่วมด้วยช่วยกันจุนเจือ เพื่อให้การช่วยเหลือปวงประชา”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 1030 คุณลักขณา ชัยมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้คุณศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของบริจาคที่รวบรวมจากผู้ประสงค์ดี รวมทั้งสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำมามอบให้ มณฑลทหารบกที่ 32 ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้แก่ไข่ไก่ 20 แผง, น้ำดื่ม 6 แพ็ค, ข้าวสาร 4 กระสอบ, หน้ากากอนามัยผ้า 400 ชิ้น, ปลากระป๋อง 20 แพ็คและคุณจำเริญขวัญ สุภาพรรณ มอบงบประมาณให้จำนวน 3,000 บาท โดยมี พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาดี ความตั้งใจมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 32 ได้แสดงความมีน้ำใจพร้อมใจมาร่วมมอบสิ่งของให้ ซึ่งหน่วยจะได้นำไปมอบให้หรือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามลำดับต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: