ผู้ว่าฯร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

.
วันนี้ (14 ก.ค.64) เวลา16:00น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

.
เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม และการหาแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19) ต่อไป

วุฒิไกร พิมพ์เงิน รายงาน

%d bloggers like this: