วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยเอ็ด เสียชีวิตเป็นรายที่ 11

ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยเอ็ด เสียชีวิตเป็นรายที่ 11

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันนี้ที่ (15 กรกฎาคม 2564) เวลา 06.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจาก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย (ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย) ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 395 มีประวัติการเจ็บป่วยดังนี้
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 395 ผู้เสียชีวิตรายที่ 11 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 67 ปี ที่อยู่
ม.8 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย ประวัติเป็นผู้พิการทางสายตาประกอบอาชีพร้องเพลงตามตลาดนัด ที่ กรุงเทพฯ
วันที่ 29 มีมิถุนายน 2564 ลูกชายเดินทางจากจ.สมุทรปราการ ไปรับกลับ อ.เกษตรวิสัย พร้อมกับภรรยา
(เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 395) โดยรถยนต์ส่วนตัว
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เข้ารับการรักษาด้วยอาการไข้ ไอ หายใจหอบ แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.เกษตรวิสัย ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ รพ.เกษตรวิสัย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 อาการหอบเพิ่มขึ้น แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 14 กรกฎาตม 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิต เวลา 19.49 น.
วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ประสานสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
ที่วัดสระแก้ว อ.เมือง ใน เวลาประมาณ 10.30 น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/สสจ.รอ./แหล่งข่าว

%d bloggers like this: