วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.ที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าช่วยจัดระเบียบขนย้ายสิ่งของที่มีผู้ประสงค์ดีนำมาบริจาคให้คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี “แรงกายที่เรามี พร้อมจิตใจดีที่นำมา ขันอาสาช่วยแก้ปัญหา เพื่อปวงประชาได้สุขสันต์”

มทบ.ที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าช่วยจัดระเบียบขนย้ายสิ่งของที่มีผู้ประสงค์ดีนำมาบริจาคให้คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี “แรงกายที่เรามี พร้อมจิตใจดีที่นำมา ขันอาสาช่วยแก้ปัญหา เพื่อปวงประชาได้สุขสันต์”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. มณฑลทหารบกที่32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าช่วยจัดระเบียบขนย้ายสิ่งของที่มีผู้ประสงค์ดีนำมาบริจาคให้คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ที่อยู่ในระหว่างการรักษาและแยกสังเกตอาการของโควิด-19 ณ จุดรับบริจาคหมู่บ้านจิตต์อารีวิลเลจ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้สืบเนื่องจากหน่วยได้รับการประสานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านจิตต์อารีวิลเลจ1ว่าขอรับการสนับสนุนกำลังพลในการช่วยจัดระเบียบรวมทั้งขนย้ายสิ่งของจากจุดรับบริจาคไปยังพื้นที่นัดพบให้เจ้าหน้าที่นำไปส่งมอบให้ผู้ป่วย/ผู้ถูกแยกสังเกตอาการได้นำไปใช้

โดย พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนทุกกรณีโดยเฉพาะการช่วยแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดในปัจจุบัน และพร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่หน่วยทหารมีเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งการช่วยจัดระเบียบสิ่งของและขนย้ายสิ่งของนั้นเป็นการร่วมมือกันของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง. ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้ง มณฑลทหารบกที่ 32, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 กองร้อยฝึกรบพิเศษประตูผา และ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เพื่อให้ประชาชนใน จังหวัดลำปางได้มั่นใจว่าทหารพร้อมเคียงข้างและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: