วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาวันนี้ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ปวงชน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พวกเราทุกคนร่วมใจ”

มทบ.32 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาวันนี้ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ปวงชน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พวกเราทุกคนร่วมใจ”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง นำโดยนายอับดุล ญ่าลีล ค่านเคน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง และประชาชนจิตอาสารอบบริเวณพื้นที่ ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ ก่อนแยกย้ายช่วยกันพัฒนา/ทำความสะอาด ณ สุสานมุสลิม ต.หัวเวียง อ.เมือง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ จังหวัดลำปางได้ใช้ประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สถานที่ดังกล่าวดีขึ้น

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 จะประสานหน่วยงาน/ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดห้วงเดือน กรกฎาคม 2564 ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: