Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่