ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด”บูรณาการ”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวาย!!!

ร้อยเอ็ด”บูรณาการ”หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวาย!!!

วันนี้(18 มกราคม 2562) เวลา09.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกษประชาวิทย์) หมู่ที่ 11ตำบลสีแก้ว
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้วและระดับตำบลทุกแห่งโดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจตา สุขภาพจิต แนะนำและฝึกอาชีพ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ ผลการดำเนินงานมีผู้มารับบริการ ดังนี้

1.ผู้มาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 387 ราย ※บริการแพทย์พื้นฐาน 78 ราย ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ 0 ราย
※บริการทันตกรรม 52 ราย ส่งต่อ 0 ราย
※บริการตรวจตา 77 ราย ส่งต่อ 0 ราย
※บริการด้านสุขภาพจิต 180 ราย ส่งต่อ 1 ราย

2.แนะนำและฝึกอาชีพ 497 ราย
※ งานบริการเสริมสวย,นวด127 ราย
※ งานคหกรรม 125 ราย。 ※ เย็บปักถักร้อย 98 ราย
※ งานศิลปะประดิษฐ์ 85 ราย ※ ตัดผม (ตำรวจสัมพันธ์) 62 ราย
※ ดนตรี 0 ราย

3.กิจกรรมตามบริบทพื้นที่ 356 ราย
※ ทำหมันสัตว์.ปศุสัตว์.แมว,สุนัข 29 ตัว
※ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ,ถ่ายบัตรประชาชน,ร้องเรียน 60 ราย
※ ร้านธงฟ้าประชารัฐ สนง.พาณิชย์จังหวัด 67 ราย
※ สนง.เกษตรอำเภอ ตลาดประชารัฐ 95 ราย
※ หมู่บ้าน otop นวัตวิถี บ้านหัวหนองโรงเรียน,อาชีวะศึกษา 105 ราย
ประชาชนที่เข้ารับบริการในครั้งนี้มีจำนวน 1,240 คน
.
โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จากใจทีมงาน

ประชาชนชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน
เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

))))))))))))※※※((((((((((((((((((
ศรีไพร ทูลธรรม ※ ภาพ/ข่าว
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร้อยเอ็ด