ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและปล่อยขบวนรถเพื่อที่จะไปมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์กักโรคชุมชน (CI) ทั้ง 20 อำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในปี 2564 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์ ได้ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล และได้รับความร่วมมือจากจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์เกษตร อำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์กักโรคชุมชน (CI) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อสูง

ประกอบด้วย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาสามารถ อำเภอโพนทอง อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 590 คน และได้มอบสิ่งของพระราชทานศูนย์กักโรคชุมชน (CI) อีก 16 อำเภอที่เหลือของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้น 20 อำเภอ รวมเป็นจำนวน 1,390 คน เพื่อช่วยเหลือต่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: