วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพชร

สว. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามอำเภอคลองลาน 1 และ 2 จำนวน 20,000 บาท โรงพยาบาลสนามอำเภอคลองขลุง จำนวน 5,000 บาท และโรงพยาบาลสนามอำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 5,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: