วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำคณะลูกเสือปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำคณะลูกเสือปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหมากเขียบ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์ และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน มิใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

โดยจะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า และต้องพยายามรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ซึ่งต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่สุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เหล่าคณะลูกเสือ พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม ซึ่งพันธุ์กล้าไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ จำนวน 1,000 ต้น ได้รับความเคราะห์จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: