วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครพนม – ร.3 พัน.3 กระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นครพนม – ร.3 พัน.3 กระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

________ วันที่ 28 ก.ค.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) เป็นประธานในการกระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูน พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงอุทิศทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญ พัฒนาของประเทศชาติและราษฎรมีสุขอยู่ดีกินดีของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ตลอดมา ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

________เวลา 08.15 น. ได้กระทำพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
________ต่อจากนั้น ผบ.ร.3 พัน.3 นำคณะนายทหาร และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณ โคก หนอง นา โมเดลศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ร.3 พัน.3

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: