Uncategorized ข่าว เชียงราย

เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่สนามของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ถนน อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 นำคณะลูกเสือแห่งชาติ เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีกว่า 750 คน ด้วยความพร้อมเพรียง

งาน นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ด้วยทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่มุ่งต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถ และมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคี และเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

ดังนั้น กองลูกเสือจังหวัดเชียงรายจึงขอให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ร่วมกันทำความดี ปกป้องรักษาประเทศชาติตามพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สืบต่อไป

ทั้งนี้ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง วรรณกรรม การคมนาคม กิจการเสือป่าและกองลูกเสือไทย ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีของชาติอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
25/11/62