วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดสุโขทัยร่วมกับอำเภอกงไกรลาศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสุโขทัยร่วมกับอำเภอกงไกรลาศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบึงมูลเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอ และประชาชาชนตำบลดงเดือยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธ์ุปลาลงในหนองบึงมูลด้วย

สวนสาธารณะหนองบึงมูล เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของอําเภอกงไกรลาศ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี เป้าหมายในการพัฒนาฟื้นฟูและเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะ ให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกําลังกายให้กับประชาชน

หนองบึงมูลนั้น เป็นหนองน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 728 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา พื้นที่เกาะกลาง จํานวน 67 ไร่ พื้นที่กักเก็บน้ํา จํานวน 450 ไร่ ความลึก 5 เมตร สามารถกักเก็บน้ําได้ 3.6 ลูกบาศก์เมตร

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: