Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/… ขนส่งทางบกบูรณาการร่วมตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดสถานศึกษาจัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

ร้อยเอ็ด/…
ขนส่งทางบกบูรณาการร่วมตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดสถานศึกษาจัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

วันนี้ (23พ.ย.2562) เวลา10.00-11.00 น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยที่อยู่: ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วย พ.ต.ท.ธราธิป เข่งคุ้ม รองผกก.จร.สภ.เมือง พ.ต.ต.สุพจน์ ชูศรีทอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด บูรณาการร่วมกับขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ”นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”
โครงการ”นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายคือนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุครบ 15ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่จ.ร้อยเอ็ดที่ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ อบรม 7 รุ่นๆละ 50 คน รวม 350 คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 

ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว จร.638 พร้อมด้วย ด.ต.เรืองยศ ภ้ทษ์ไพบูลย์ จร.637 วิทยากรจากสภ.เมืองร้อย้เอ็ดผู้บรรยาย “ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อค” เพื่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการขับขี่ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ ก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันดูแลบุตรหลานที่ขับรถจักรยานยนต์ด้วย

https://youtu.be/eILHNmTi57c

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน