Uncategorized ข่าว สตูล

ศิลปะภาพวาดบนกำแพง สตูลร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

ศิลปะภาพวาดบนกำแพง สตูลร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวที่อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูลสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล จัดพิธีเปิดภาพวาดบนกำแพง “TK Street Art” โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายนิล มูราตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย , นายยูโสบ ด่อล๊ะ รองนายกมนตรีเมืองสตูล , สตูล เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่มีอัตลักษ์เฉพาะ มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมความเชื่อ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันในภูมิประเทศที่มีความสวยงามเรื่องเล่ามากมายผ่านงานเขียนจิตรกรรมบนผนังและกำแพง ใน สตูลสตรีทอาร์ต โครงการนี้ทำให้เกิกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินชาวอเมริกันคุณเอ็กซาวีแอร์ ริงเกอร์, นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล คณะครูเทศบาลเมือง ตัวแทนชุมชนในเมืองสตูล ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างในการดึกศักยภาพ ความคิด อัตลักษณ์ของคนสตูลออกมาในมิติใหม่

นายนีล มูราตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะภาพวาดบนกำแพงถือเป็นโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ตั้งใจจะนำศิลปะซึ่งเป็นภาษาสากลที่ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความ ผ่านฝีมือของศิลปินชาวอเมริกัน เอ็กซ์ซาเวียร์ ริงเกอร์ พร้อมด้วยศิลปินท้องถิ่นในจังหวัดสตูล และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูลรวม 12 คน และครู ช่วยการวาดภาพศิลปะบนกำแพงจำนวน 2 ภาพ “สตูลสวยด้วยมือเรา” เป็นภาพที่สะท้อนความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีภาพมัสยิด วัด ศาลเจ้าจีน และเด็ก ๆ กำลังทำกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม สื่อถึงความรักความสามัคคีในจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ กิจกรรมศิลปะวาดภาพบนกำแพงโดยสถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เลือกจังหวัดสตูล และจังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของท้องถิ่นสะท้อนภาพลักษณ์ที่สวยงามของจังหวัดออกสู่สายตาชาวไทย ผ่านมุมมองของศิลปินต่างชาติด้วยศิลปะ โดยช่วงพิธีเปิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฯ รองนายกเทศมนตรี และศิลปินผู้วาดภาพ ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดภาพวาดกำแพง และลงสีตกแต่งรูปภาพให้สมบูรณ์ รองรับการเยี่ยมชมของประชาชนทั่วไป

https://youtu.be/S2y4il_zGeM

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล