Uncategorized

พะเยา ศรัทธาแรง ตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ท่ามกลางสายฝน

พะเยา ศรัทธาแรง ตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด ท่ามกลางสายฝน

คืนวันที่23-24 ตค.61 เวลา00.00 น. พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในอำเภอเมืองพะเยาทำการจัดประเพณีตักบาตพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน ซึ่งครั้งนี้จะตรงกับช่วงระหว่างวันออกพรรษา 24 ต.ค.61 โดยจะมีพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเอาอาหารแห้งนำมาใส่บาตพระเพื่อเป็นการทำบุญ มีความเชื่อว่า พระอุปคุต ซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปีจะขึ้นมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอรุณ จึงพากันเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต เชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

 

บรรยากาศการตักบาตรเที่ยงคืน นี้ได้มีฝนตกตลอดเวลาและอากาศหนาวเย็น ผู้คนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาว กางร่ม ทามกลางสายฝนที่ตกลงมา

สำหรับการตักบาตรเที่ยงคืนหรือเป็งปุ๊ดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้มีการจัดขึ้นหลายวัดอาทิวัดลี และวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยพระะวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ร่วมงานประเพณีตักบาตรพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด ซึ่งเป็นวันออก 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันพุธ และยังเป็นวันออกพรรษา พอดีตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนถือเป็นประเพณีของชาวล้านนาทางภาคเหนือ ที่สืบทอดกันมาเป็น1,000ปี