Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

เที่ยวได้แล้วนะ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ภูชี้ฟ้า ส่วน กองพลพัฒนาที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชนเส้นทาง ไปท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 12 ปลอดภัย พักได้ ดื่มน้ำกาแฟฟรี…

” เที่ยวได้แล้วนะ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ภูชี้ฟ้า ส่วน กองพลพัฒนาที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชนเส้นทาง ไปท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 12 ปลอดภัย พักได้ ดื่มน้ำกาแฟฟรี…

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3 นำกำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานอำเภอวังทอง จัดตั้งจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกการเดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ได้จัดน้ำดื่ม, สื่อรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนและจุดพักไว้บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ด้าน พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน จากกองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประสานงานในพื้นที่ดอนยาว, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเทิง, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่มฟ้าไทย และบ้านแผ่นดินทอง, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านร่มฟ้าไทยและบ้านแผ่นดินทอง ทำการตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณจุดบริการประชาชนภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย หมู่ 24 , บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 12 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเที่ยวชมวนอุทยานภูชี้ฟ้าด้วย