Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

” เริ่มแล้ว ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เปิดจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกการจราจร เทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย …ผู้ใช้เส้นทางถนนสายแวะพักได้ 24 ชั่วโมง…

” เริ่มแล้ว ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เปิดจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกการจราจร เทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย …ผู้ใช้เส้นทางถนนสายแวะพักได้ 24 ชั่วโมง…

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล ชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทรายกาด หมู่ที่ 6 ตำบลตับเต่า ทำการตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการร่วมกันรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมจัดสื่อรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและเส้นทางการจราจรในห้วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณจุดบริการประชาชนบ้านทรายกาด หมู่ที่ 6 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ต่อมาเมื่อเวลา 08.00 น. พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน จากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงแก่น จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจร ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งจัดยานพาหนะ, น้ำดื่ม, ยารักษาโรค ไว้บริการที่จุดบริการประชาชนด้วย บริเวณจุดตรวจบ้านปางหัด ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย