วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระมหาอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ โดยมี พ.ท. เอกพงศ์ สุวรรณเวียง และ กำลังพลศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ได้พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตามพุทธศาสนา และบูชาพระมหาอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันให้อาหารปลาที่บริเวณศาลากลางน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลทุกๆคน นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันทำความสะอาดศาลที่อยู่ภายในบริเวณวัดอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: