Reporter&Thai Army Uncategorized

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว ” ทหารพรานนักรบดำ 32 ออกรับใช้ประชาชนเกษตรกรชาวนา !!ลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตลดต้นทุนแรงงานช่วยเหลือประชาชน…..

” เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว ” ทหารพรานนักรบดำ 32 ออกรับใช้ประชาชนเกษตรกรชาวนา !!ลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตลดต้นทุนแรงงานช่วยเหลือประชาชน….

.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับ ราษฎรบ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้างืจังหวัดน่าน ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวไร่บนเนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ร่วมกับ นายสมคิด เสียงกรอง กำนันตำบลและ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิตในการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรชาวนา ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน