Reporter&Thai Army

จว.ล.พ. เข้าร่วมมอบกล้าพันธุ์ลำไยพันธุ์อีดอ ตามโครงการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมีผู้รับกล้าพันธุ์ลำไย จำนวน 21 ราย

เมื่อ 24 ส.ค.61, 1500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (อ.ทุ่งหัวช้าง) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมมอบกล้าพันธุ์ลำไยพันธุ์อีดอ ตามโครงการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมีผู้รับกล้าพันธุ์ลำไย จำนวน 21 ราย โดยรับกล้าพันธุ์ลำไย รายละ 20 กล้า รวม 420 กล้า ตามงบประมาณโครงการ 16,000.- บาท โดยมี น.ส.พลอยพรรณ พลอยทับทิม ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง จว.ล.พ. เป็นประธานฯ มอบกล้าพันธุ์ลำไยพันธุ์อีดอ ณ บ.หนองหลัก ม.9 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.