Reporter&Thai Army

จว.ล.พ. ร่วมลงพื้นที่ฯ เพื่อหาข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและสำรวจความเป็นอยู่ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือ โดยการหาทุนรายละ 2,000.- บาท และมอบถุงยังชีพ

เมื่อ 23 ส.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (อ.ทุ่งหัวช้าง) ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่ง จว.ล.พ., อบต.ตะเคียนปม, อบต.ทุ่งหัวช้าง, อบต.บ้านปวง และ ผญบ.ในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม ต.ทุ่งหัวช้าง และ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ร่วมลงพื้นที่ฯ เพื่อหาข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและสำรวจความเป็นอยู่ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือ โดยการหาทุนรายละ 2,000.- บาท และมอบถุงยังชีพ โดยโครงการรวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. มีผู้รับความช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม จำนวน 15 ราย และในพื้นที่ ต.ทุ่งหัวช้าง จำนวน 9 ราย ต.บ้านปวง จำนวน 16 ราย รวมจำนวน 40 ร