พะเยา พระพระพุทธรูป นั่งห้อยขา1เดียวล้านนา

พะเยา พระพระพุทธรูป นั่งห้อยขา1เดียวล้านนา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในบริเวณวัดไชยอาวาส ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พระอธิการ วรวัตร วรเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยญาติโยม มาร่วมกันสร้าง พระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมหรือหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา เริ่มการสร้างวางศิลาฤกษ์ปี 2562 และสร้างในปี 2563 รวมการสร้าง 3 เดือนเสร็จ พระพุทธรูปสมเด็จ องค์ปฐม ปาง ประทานพรห้อยขา สร้างด้วยปูนปั้น มีขนาดฐานหน้าตักกว้าง 15.99 เมตร สูง 16.99 เมตร ทาด้วยสีทองเหลืองอร่าม สูงเด่นอย่างงดงาม ในตัวเมืองพะเยาและเป็น พระปางประทานพร ห้อยขา เป็น พระพุทธรูป องค์ใหญ่สุดของภาคเหนือหรือหนึ่งเดียวของล้านนา

พระอธิการ วรวัตร วรเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส กล่าวว่าทางวัดไชยอาวาส พร้อมด้วยญาติโยม ร่วมกันสร้าง พระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมหรือหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา โดยการสร้างวางศิลาฤกษ์ปี 2562 และสร้างในปี 2563 รวมการสร้าง 3 เดือนเสร็จ พระพุทธรูปสมเด็จ องค์ปฐม ปาง ประทานพรห้อยขา สร้างด้วยปูนปั้น มีขนาดฐานหน้ากว้าง 15.99 เมตร สูง 16.99 เมตร ทาด้วยสีทองเหลืองอร่าม สูงเด่นอย่างงดงาม ในตัวเมืองพะเยาและเป็น พระปางประทานพร ห้อยขา เป็น พระพุทธรูป องค์ใหญ่สุดของภาคเหนือหรือหนึ่งเดียวของล้านนา สำหรับ พระ พุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมหรือหลวงพ่อ เงินไหลมาเทมา เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทั่วไป มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ อีกด้วย

สัมภาษณ์พระอธิการ วรวัตร วรเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส