สุโขทัย หลายภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

เช้าวันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 08.30 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากส่วนราชการและภาคเอกชน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชานอย่างรุนแรง ทั้งการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ หลายครอบครัวได้รับผลกระทบนี้

จังหวัดสุโขทัยจะได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปส่งตอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทั้งที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐต่อไป

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939