วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // จิตอาสาพระราชทานเกาะสมุย รวมพลังพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครเกาะสมุย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 26 สิงหาคม 2554 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครเกาะสมุย หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 15 คน ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องการกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย

%d bloggers like this: