วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป)รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้ต้องขัง “ปกป้องประชา ฉีดวัคซีนโควิด 19 ถึงราชทัณฑ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้ต้องขัง “ปกป้องประชา ฉีดวัคซีนโควิด 19 ถึงราชทัณฑ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้ต้องขัง โครงการ “ราชฑัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ณ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้ต้องขัง เนื่องจากเรือนจำมีผู้ต้องขังจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดภายใน ตลอดจนเรือนจำยังต้องรองรับผู้ต้องขังเข้าใหม่อยู่ตลอด จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 เป็นอย่างมาก การที่ผู้ต้องขังได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตลอดจนป้องกันการเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในชุมชนหากผู้ต้องขังนั้นได้รับการพ้นโทษ ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: