วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “ซ่อนอาหารในท่อ PVC” กิจกรรมให้ “ม้าแคระ” ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “ซ่อนอาหารในท่อ PVC” กิจกรรมให้ “ม้าแคระ” ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ม้าแคระ” โดยชื่อกิจกรรมว่า “ซ่อนอาหารในท่อ PVC” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประสาทดมกลิ่นในการหาอาหาร โดยการนำอาหารที่ม้าแคระกินเป็นประจำใส่ในท่อPVCที่มีฝาปิดมิดชิดและเจาะรูเพื่อให้กลิ่นอาหารที่อยู่ด้านในออกมา แล้วนำไปวางไว้ภายในส่วนจัดแสดง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าม้าแคระให้ความสนใจในดมหาอาหารที่เจ้าหน้าที่นำใส่ไว้ในท่อPVC และพยายามจะนำเอาอาหารออกมากิน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: