วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯวิชวุทย์ ลุย อ.ชัยบุรี เร่งขุดลอกคลองเตรียมรับมือหน้าฝน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี และนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดเปิดทางน้ำและผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ อ.ชัยบุรี นายสุกิจ มีพริ้ง รายงานว่าในพื้นที่ตำบลคลองน้อย และตำบลปากแพรก อำเภอชัยบุรี มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งได้รับสนับสนุนเครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ. เขต11สุราษฎร์ธานีเพื่อเปิดทางน้ำ 3 จุดที่ 1 คลองบางปัด หมู่ที่ 7 ต.คลองน้อย ระยะทาง 300 เมตร มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ จำนวน 40 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จุดที่ 2 คลองปราบ หมู่ที่ 3,8,10 ต.คลองน้อย ระยะทาง 150 เมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 10 เปอร์เซ็นต์ และจุดที่ 3 คลองบางปัด หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก ระยะทาง 300 เมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 27 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 80 เปอร์เซ็นต์ และจุดที่ 4 จุดผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 6 บ้านหินคุ้งคั้ง ต.คลองน้อยนายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการใช้เครื่องจักรขุดเปิดทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งได้ตั้งจุดผลิตน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วย .

%d bloggers like this: