วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ลดค่าครองชีพ..! พาณิชย์จังหวัดฯ ช่วยประชาชน จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค “โครงการ พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอท่าชนะ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดขายสินค้าโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

สำหรับโครงการโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 นั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาทั่วประเทศ สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ จัดโครงการเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพเช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผงชักฟอก น้ำยาล้างจาน ซีอิ๊ว น้ำปลา ฯลฯ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด และจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน .

ภาพ : กำนันสนิท ช่วยรักษา

%d bloggers like this: