วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กันไว้ดีกว่าแก้..! เทศบาลท่าชนะ จับมือ ธกส.สาขาท่าชนะ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้พนักงาน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาท่าชนะ นายสยาม สมบัติทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดโครงการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพนักงานดับเพลิงร่วมกับ ธกส. สมาชิกอปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมฝึกโครงการสำนักงานสีเขียว สร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กร ด้วยการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ใช้ถุงพลาสติกป้องกันสำลักควันไฟ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานของธนาคารฯ

นายสยาม สมบัติทอง กล่าวว่า ”ในการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง เพื่อทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีใช้ และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และสรุปผลการฝึกอบรม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่าการเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้นเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง

สำหรับในการอบรมครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลท่าชนะ ได้คำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยได้จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 20 คน”

ภาพ : สยาม สมบัติทอง

%d bloggers like this: