“ครั้งแรกในภูมิภาค” สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประมูลป้ายเลขสวย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) หมวดอักษร งค และป้ายเลขสวย หมวดเสริม  ขข ขค ขง ขฉ ขต ขท ขธ ขย และ ขอ ประมูลทางอินเตอร์เน็ต วันเสาร์ที่  9  ตุลาคม 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประมูลป้ายเลขสวย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) หมวดอักษร งค และป้ายเลขสวย หมวดเสริม ขข ขค ขง ขฉ ขต ขท ขธ ขย และ ขอ ประมูลทางอินเตอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง) ครั้งที่ 27 หมวดอักษร งค จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม หมวดอักษร ขข ขค ขง ขฉ ขต ขท ขธ ขย และ ขอ จำนวน 32 หมายเลข ทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com โดยท่านสามารถลงทะเบียน เลือกเลข และราคาที่ท่านพอใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดการประมูล ในวันเสาร์ 9 ตุลาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง (เลขสวย) ในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว เป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 แผ่นป้าย ที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มี ความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับหมวดเสริมจำนวน 32 หมายเลข ที่เป็นหมวดเก่าจะมีภาพกราฟฟิคของแพนด้าช่วงช่วง หลินฮุย และหลินปิง ขวัญใจของชาวเชียงใหม่อยู่ด้วย


กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัย โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร งค และป้ายทะเบียนรถหมวดเสริม หมวดอักษร ขข ขค ขง ขฉ ขต ขท ขธ ขย และ ขอ ปิดประมูลในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น ประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 061 268 2266, 061 270 5454 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 086 918 8333 สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 089 952 9196 สาขาอำเภอแม่แตง โทร. 092 692 9999 และที่หมายเลข1584.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: