วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของรพ.นครพิงค์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีกาสะลอง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของรพ.นครพิงค์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีกาสะลอง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีได้จัดพิธีไหว้ครู รับหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมจิตติมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยในพิธีดังกล่าว ได้มีการมอบโล่รางวัล “คนดีศรีกาสะลอง” ประเภทอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรของรพ.นครพิงค์ ได้รับรางวัลดังนี้

1.คุณสุพรรณ วงค์ตัน (หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 1)
2.คุณดรุณี ไชยวงศ์ (หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2)
3.คุณจันทร์จิรา กลมมา (รองหัวหน้าแผนกห้องคลอด)
รพ.นครพิงค์ ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับทั้ง 3 ท่านในความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครู ฝึกอบรมพยาบาลรุ่นใหม่เพื่อรับใช้สังคมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: