วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด “ทหารจิตอาสา – ประชาชน ร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หน้าวัดช้างเผือก”

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด “ทหารจิตอาสา – ประชาชน ร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หน้าวัดช้างเผือก”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี อโณทัยผู้ ชัยมงคล บัญชาการมณฑลทหารบกที่32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด โดยมีกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ,ขุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32),อส.กร.ตำบลต้นธงชัย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้านทุ่งฝาย ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดและริมตลิ่งหน้าวัดช้างเผือก

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยทหาร และประชาชนใน พื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บริเวณริมตลิ่งหน้าวัดช้างเผือก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: