Uncategorized

จ.นครสวรรค์….!!!@ โครการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประภาสต้น วัดพระปางเหลือง…

จ.นครสวรรค์….!!!@ โครการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประภาสต้น วัดพระปางเหลือง…จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 61 เวลา 17.39 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยนางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กล่าวรายงานอาณาเขตและจำนวนประชากรความเป็นอยู่ของประชาชน ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายบรรลือ สง่าจิตร นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจากร้านจ่าวิร้ช เอ้าท์ เลท และนริษัทแดรี่พลัส จำกัด เข้าร่วมโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลือง เนื่องในวันที่ 11 ส.ค. ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสร์ของเราชาว จ.นครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว อ.พยุหะคีรี ใน อดีตได้มีพระมหากษัตริย์ทรงบุญญาธิการ และเป็นที่รั กยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ประชาชนให้สมญานามว่า “พระปิยะมหาราช” คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสต้น ทางชลมารคตามลำน้ำเจ้าพระยา โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางคือเมืองกำแพงเพชร ตามเส้นทางการเสด็จผ่าน จ.นครสวรรค์ จุดแรกแรกที่พระองค์เสด็จผ่านคือ วัดพระปรางค์เหลือง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2449 เป็นการเสด็จครั้งที่ 2 เพื่อนมัสการ หลวงพ่อเงิน เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์เหลือง และทรงเยี่ยมเยียนประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการย้อนถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า วัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี ร่วมกับเทศบาวล ต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักจึงได้จัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลืองประจำปี 2561ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ส่วนภาคกลางคืนได้มีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม “112 ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ส่วนวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ภาคคำร่วมจุดเทียรชัยถวายพระพร

 

 

 

 

 

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน. แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897