สตูล เทศบาลคลองขุด จัดโครงการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Care” ครั้งที่ 4


สตูล เทศบาลคลองขุด จัดโครงการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Care” ครั้งที่ 4
วันนี้9 ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงสนว่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดโครงการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Care” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล บริษัท กลาง คุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดสตูล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ผู้บริหารข้าราชการ สังกัดเทศบาลตำบลคลองขุด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุคือปัญหาสำคัญ ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไข เพราะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังของชาติ ดังนั้นปัญหาอุบัติเหตุ หรือ ปัญหาด้านการจราจร เป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้หากทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไข การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมรณรงค์ป้องกัน ให้เด็กและเยาวชนได้สวมใส่หมวกกันน็อค ในการโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเน้นสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของการเรียนรู้ และการศึกษา ผ่านโครงการ “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Care” ซึ่งทางจังหวัด ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ สามารถสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุ หรือ ป้องกันการสูญเสียในทุกรูปแบบ
นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลขุด กล่าวว่า การจัดโครงการ“ขอบคุณที่ห่วงใยหนู Kids In Care” ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ เพื่อเป็นการป้องกันเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ให้มีความปลอดภัย สร้างความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย นำไปสู่การมีวินัยจราจร ภายใต้วิสัยทัศน์ ร่วมกันสร้างการจราจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ซึ่งที่ผ่านมา การดำเนินโครงการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ และสามารถกระตุ้นเตือนการเคารพกฎจราจร สวมใส่หมวกกันน็อค ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา เน้นย้ำด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจัดให้มีพิธีมอบหมวกกันน๊อคให้เด็กและเยาวชน กว่า 120 ใบ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครอง ใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งจะเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล