วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สนภ.3 เข้าพบคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สนภ.3 เข้าพบคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมคณะฯ เข้าพบคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและประสานแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในเรื่องสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของทางจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: