วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุดปฎิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมืองร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนหัวใจที่ รพ.ในจังหวัดเชียงใหม่

ชุดปฎิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมืองร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนหัวใจที่ รพ.ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้ชุดปฎิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนหัวใจที่ รพ.กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่

โดยอากาศยานได้ทำการยกตัวจากกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายสามกษัตริย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อรับผู้ป่วย ที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน ถึงกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายสามกษัตริย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวสามารถนำผู้ป่วยส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันตามกำหนด.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: