วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // อาจารย์-นักศึกษา มรส. ร่วมแสดงนิทรรศการ “Art Gallery คิดถึงพ่อ” พร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ แสดงตลอดเดือนตุลาคมที่เซ็นทรัล สุราษฎร์ฯ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับห้างสรรพค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี จัดนิทรรศการ Art Gallery คิดถึงพ่อ แสดงผลงานศิลปะ จิตรกรรม ที่ทรงคุณค่าของคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิด และคุณอารยา เค้าอุทัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของห้างสรรพสินค้าบริเวณชั้น 3

โดยภายในงานมีกิจกรรมยืนสงบนิ่งน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ การแสดงจิตรกรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ วรรณานนท์ และนักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมกับการแสดงบรรเลงดนตรีในเพลงพระราชนิพนธ์ โดย อาจารย์ภัทรพงศ์ โลหะวิจารณ์

สำหรับการจัดนิทรรศการ “Art Gallery คิดถึงพ่อ” เป็นการแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสาขาจิตรกรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปในระดับสากล และจัดแสดงไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ณ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี .

ที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.
ภาพ : สมยศ นุ่นจำนง

%d bloggers like this: