วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) แพ็คเกจสุขภาพ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ “โรงพยาบาลลานนา” 8 – 17 ตุลาคม 2564

แพ็คเกจสุขภาพ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ “โรงพยาบาลลานนา” 8 – 17 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลานนา รับจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพิ่ม วันละ 300 คน ได้ฉีดเร็วขึ้นกว่าเดิม เริ่มต้นฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ 2,054 บาท

จากสถานการณ์โควิดที่พบผู้ติดเชื้อมากในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นขึ้น ประชาชนมีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดมากขึ้นตามไปด้วย ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ป้องกันความรุนแรงจากโรคโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา 3 Lanna 3 ได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนไว้ ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 เนื่องจากมีอาคารสถานที่ค่อนข้างกว้างขวาง จึงสามารถเตรียมการ Social Distancing ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรการคัดกรองอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในทุกจุดของการให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมมีการแยกจุดบริการอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของประชาชนทั่วไป และส่วนของหน่วยงานองค์กร จากนั้นจะมีการแจกบัตรคิว เพื่อให้ผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับ

โดยการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลลานนา 3 นี้ เราจะให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะนั่งอยู่กับที่ ณ จุดรอฉีดวัคซีน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ตั้งแต่การวัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการ 30 นาที หลังฉีดจนเสร็จ โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

นอกจากจะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว โรงพยาบาลลานนา 3 ยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่กลุ่มคนพิการ ด้อยโอกาส และกลุ่มพระสงฆ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นประจำทุกวันอีกด้วย

หน่วยบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ณ บริเวณชั้น 1 #โรงพยาบาลลานนา3 เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น – 16.00 น. ท่านที่ลงจองวันฉีดไว้ก่อนแล้ว สามารถเลื่อนวันเข้าฉีดใหม่ ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ Package Sinopharm Lanna Hospital เปิดระบบให้จองแล้ว..
Click Link >>> https://bit.ly/3zaQ5vX สถานที่ฉีด ณ โรงพยาบาลลานนา 3 เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น. -16.00 น.

กรณีที่ท่าน #ไม่สามารถทำตามระบบได้ หรือมี #ปัญหาในการยืนยันสิทธิ์ ให้ส่งรูปบัตรประชาชน และสลิปการโอน มาที่ #แผนกบัญชี โรงพยาบาลลานนา
E-mail : acc12.lanna@gmail.com นี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยัน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052-134777 ต่อ 1174.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: