วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“นายอัฐ สมยศ” นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม จัดวัคซีนเข็ม 2 ให้ประชาชน

“นายอัฐ สมยศ” นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม จัดวัคซีนเข็ม 2 ให้ประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มต่างพากันเข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม หลังทางเทศบาลแม่แจ่ม ได้มีการดำเนินการจัดซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 800 โดส สำหรับฉีดฟรีให้กับประชาชน 400 คน และในวันนี้ ถือว่าเป็นเข็ม 2 ตามที่เทศบาลตำบลแม่แจ่มได้มีการจัดวัคซีนให้กับประชาชน

นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลแม่แจ่มได้ดำเนินการจัดหาหาวัคซีนทางเลือก โดยได้จัดหา 18 – 59 ปี เพื่อคนกลุ่มนี้ต้องเดินทางไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว และมีการเดินทางบ่อยและเกรงว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอแม่แจ่ม จึงนำงบประมาณไปจัดซื้อวัคซีนมาให้ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเกิดความสบายใจกับทุกๆฝ่ายและประชาชนในอำเภอแม่แจ่มอีกด้วย
และยังย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า จะเดินหน้าเฟส 2 ทันที เพื่อสร้างวัคซีน 100% เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ให้เร็วที่สุด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: